видео

Сценарий на приложение на оребрена тръба

Процес на производство на ребра

Проверка и корекция на ребра

Краен продукт с перка