Спрално заварена оребрена тръба

  • Sprial заваряване оребрена тръба (спирални оребрени тръби)

    Sprial заваряване оребрена тръба (спирални оребрени тръби)

    високочестотните заварени спираловидно оребрени тръби обикновено се използват в нефтохимическата промишленост и се инсталират най-вече в конвекционните секции на нагреватели, котли за отпадна топлина, економайзери, въздушни подгреватели и топлообменници, включващи пренос на топлина от горещ флуид към по-студен флуид през стена на тръбата.